Konsorcjum z udziałem Unibepu z kontraktem drogowym za ponad 40 mln zł

Konsorcjum firm Unibep (lider konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Trakt podpisało umowę na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie”. Szacunkowa wartość wynagrodzenia należnego konsorcjum z tytułu realizacji umowy wynosi około 40,4 mln zł netto – poinformował Unibep. Więcej na ten temat